Vacuum Cutout 3"/3.5"

Electronic Cutout 3"/3.5"

Exhaust Cutout